UA-187521865-1
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Aktuellt

210116

 • Den 11 februari öppnar Jordbruksverket SAM-Internet för nytt ansökningsår 2021. Sista ansökningsdag är 15 april. Som vanligt hjälper jag till att importera växtodlingsplan från Dataväxt växtodlingsprogram till SAM-Internet. Jag hälsar nya och gamla kunder välkomna att höra av sig för att boka tid. Även i år erbjuder jag digital konsulthjälp på distans på grund av smittrisk.


201024

 • Höga intäkter och låga kostnader är grundläggande för ett lönsamt lantbruk!” Få hjälp med att sätta mål och att uppnå dem. Nu lanseras en ny tjänst i form av ett årligt mentorskap (läs mer mentorskapet här) som utgår från en grundläggande företagsanalys. Företagsanalysen ger en nulägesbild och svar på vad som fungerar bra respektive vad som kan fungera bättre i ditt företag. Via mentorskapet får du sedan bla. hjälp med viktiga strategiska beslut som du behöver ta och vilka nödvändiga förändringar du behöver göra för att du skall nå dina mål. Kontakta undertecknad för mer info. De första kunderna som ansluter sig till mentorskapet premieras med att företagsanalysen ingår utan kostnad (värde 15’ kr). Mvh Johan Sjöblom ansvarig Lönsamt Lantbruk Rådgivning.


200322

 • För att minska mängden personliga kontakter och därigenom risk för smittspridning av coronavirus, så erbjuder jag kunder möjlighet till digitala möten och konsulthjälp på distans. Sista ansökningsdag för årets ansökan om lantbrukarstöd är 8 april. Kontakta mig för mer information. /Johan Sjöblom tel. 0762027418.

160112

 • Den 10 februari öppnar Jordbruksverket SAM Internet 2016. Genom att exportera Din växtodlingsplan direkt från DataVäxt till SAM Internet görs ansökan smidigt och effektivt, dessutom minskar risken för eventuella fel. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för konsultation gällande DataVäxt och SAM Internet. Sista ansökningsdag för SAM-ansökan är den 21 april.

150827

 • Från och med idag den 27 augusti går det att ansöka om alla de nya företagsstöden som ingår i det Svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020. För mer information var god att kontakta Johan Sjöblom på tel. 076-202 74 18.

150205

 • Den 16 mars öppnar Jordbruksverket SAM Internet 2015. Genom att exportera Din växtodlingsplan direkt från DataVäxt till SAM Internet görs ansökan smidigt och effektivt, dessutom minskar risken för eventuella fel. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för konsultation gällande DataVäxt och SAM Internet. Sista ansökningsdag för SAM-ansökan är den 12 maj.

141002

 • Den 2 oktober bjuder LRF Skåne in till Energidag med fokus på fossilfritt lantbruk och smarta energilösningar för framtidens lantbruk. Platsen är Borrby Kungsgård på Österlen. LÖNSAMT LANTBRUK finns på plats och informerar om den subventionerade rådgivning som kan nyttjas via GAFE, Goda Affärer på Förnybar Energi.

140109

 • Den 3 februari öppnar Jordbruksverket SAM Internet 2014. Genom att exportera Din växtodlingsplan direkt från DataVäxt till SAM Internet görs ansökan smidigt och effektivt, dessutom minskar risken för eventuella fel. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för konsultation gällande DataVäxt och SAM Internet. Sista ansökningsdag för SAM-ansökan är den 3 april i år.

130928

 • Det börjar nu klarna allt mer när det gäller den nya jordbrukspolitiken som startar 2014 och 2015. Ambitionen är att LÖNSAMT LANTBRUK skall ligga i framkant och vara påläst när det gäller den senaste informationen. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för konsultation.

130628

 • Under 2013-2014 driver LRF projektet "Goda affärer på förnybar energi" där det ges möjlighet till hjälp med rådgivning inom bland annat ekonomi, teknik och juridik. LÖNSAMT LANTBRUK har blivit utvald att teckna avtal med LRF när det gäller att erbjuda subventionerad affärsrådgivning till gårdsprojekt inom Energi. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för mer information.

130204

 • Den 14 februari öppnar Jordbruksverket SAM Internet 2013. Genom att exportera Din växtodlingsplan direkt från DataVäxt till SAM Internet ansökningssystem görs Din SAM-ansökan smidigt och effektivt, dessutom minskar risken för eventuella fel. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för konsultation.

121212

 • Du/Ni som läser detta tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt lantbruksår 2013!

120821

 • LÖNSAMT LANTBRUK har i samarbete med DataVäxt AB fått i uppdrag att hålla utbildning i DataVäxt växtodlingsprogram för Gårdsmästarstudenter på Önnestad lantbruksskola i Kristianstad. Utbildningen lägger en grund när det gäller att utnyttja programmets olika delar och därigenom möjliggöra effektiv planering, dokumentation och uppföljning av framtidens lantbruksföretag.

120725

 • Ta hjälp med växtodlingsplan och SAM-ansökan för 2013 kombinerat i DataVäxt, uppfyll samtidigt tvärvillkorsregler om att beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehov för respektive gröda. LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder effektiv E-hjälp till DataVäxt via Internet för att Du skall få ut största möjliga nyttan.

120309

 • Sköt Din växtodlingsdokumentation via DataVäxt Mobile och arbetet blir gjort direkt i traktorn. Läs mer om DataVäxt Mobile och hör av Dig för mer information och hjälp med att komma igång.

120113

 • Nyhet! Från och med växtodlingssäsongen 2012 kommer det gå att få hjälp med frågor som rör precisionsodling via LÖNSAMT LANTBRUK. Det handlar bland annat om att tolka markkarteringar samt bearbeta skördekarteringsdata via DataVäxt växtodlingsprogram. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för mer information.

111209

 • Du/Ni som läser detta tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt lantbruksår 2012!

111124

 • Från och med 2012 skall alla använda ansökningssystemet SAM Internet för att söka EU-ersättningar. Därför är det en bra idé att redan nu börja förbereda ansökan för 2012. Via DataVäxt växtodlingsprogram går det att exportera en fil med grödkoder och skifteskartor direkt till SAM Internet. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för mer information.

110904

 • Gör växtodlingsplan och SAM-ansökan för 2012 kombinerat i DataVäxt, uppfyll samtidigt tvärvillkorsregler om att beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehov för respektive gröda. LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder effektiv E-hjälp till DataVäxt via Internet.

110620

 • Nya och gamla kunder hälsas med tack för gott samarbete senaste året och önskan om en Skön Sommar! /Hälsningar Johan Sjöblom. PS Vi ses förhoppningsvis på Borgeby Fältdagar.

110513

 • Sköt Din växtodlingsdokumentation via DataVäxt Mobile och arbetet blir gjort direkt i traktorn. Läs mer om DataVäxt Mobile och hör av Dig för mer information och hjälp med att komma igång.

110214

 • Idag öppnar Jordbruksverket SAM Internet 2011, genom att exportera Din växtodlingsplan direkt från DataVäxt till SAM Internet ansökningssystem görs Din SAM-ansökan smidigt och effektivt, dessutom minskar risken för eventuella fel.  

101213

 • Du/Ni som läser detta tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt lantbruksår 2011!

101101

 • Nu är det aktuellt att börja planera försäljning av spannmål och oljeväxter inför skörd 2011 och därigenom hantera prisrisken. En förutsättning är att ha bra grepp om produktionskostnader innan beslut kan tas om att låsa pris via prissäkring och terminskontrakt. LÖNSAMT LANTBRUK har därför utvecklat ett koncept för dokumentation och uppföljning i Din växtodling. Konceptet täcker in växtodlingsplan med produktionskostnader/försäljningsplan, skifteskartor, sprutjournal samt uppföljning av ekonomi efter skörd. I och med att konceptet kombinerar dessa alla delar uppfylls samtidigt regler och lagkrav för dokumentation i växtodling. För mer information kontakta LÖNSAMT LANTBRUK.

100924

 • LÖNSAMT LANTBRUK tecknar avtal med Agronomics Scandinavia AB gällande affärsinformation inom lantbruk. Satsningen är ett led i att LÖNSAMT LANTBRUK skall vara en aktör som bistår uppdragsgivare med kompetens och servicetjänster när det gäller prissäkring och handel med terminskontrakt på börser.

100916

 • NilehnTeknik uppmärksammar tjänsten E-hjälp, läs mer på nilehnteknik.se

100906

 • Fler och fler kunder upptäcker fördelarna som den nya tjänsten E-hjälp innebär. En handfull kunder har på kort tid valt att under växtsäsongen 2010/2011 satsa på att ta hjälp med löpande dokumentation av insatser och händelser i växtodlingsarbetet via DataVäxt-program. Det innebär att samtidigt som man uppfyller lagkrav när det gäller växtodlingsplan och sprutjournal skapas underlag till årlig SAM-ansökan inklusive skifteskartor. Vidare bereds möjligheter till planering och uppföljning av ekonomiskt utfall. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för mer detaljerad information.

100901

 • LÖNSAMT LANTBRUK firar idag ett år sedan starten i september 2009. Verksamheten har utvecklats mycket positivt vilket har sin grund i ett starkt förtroende bland Er kunder. Ett stort tack för det! Mvh Johan Sjöblom.

100823

 • LÖNSAMT LANTBRUK lanserar E-hjälp vilket är en helt ny tjänst för kostnadseffektiv service och utbildning via Internet. Genom att Din dator fjärrstyrs via LÖNSAMT LANTBRUK får Du effektiv tillgång till kompetens och servicetjänster, t.ex. när det gäller växtodlingsprogrammet DataVäxt. Läs mer om E-hjälp under Service. Välkommen att höra av Dig för mer information om tjänsten.

100607

 • Nya och gamla kunder hälsas med tack för gott samarbete senaste året och önskan om en Skön Sommar! /Hälsningar Johan Sjöblom

100524

 • För Dig som vill ha bra ekonomiskt grepp i Din växtodling och dokumentation som uppfyller regler/lagkrav. Nya DataVäxt 6.3 samlar all information och dokumentation om Din växtodling i ett och samma system. Tips! Påbörja Din planering för höstsådd inför 2011 i juni innan skörden drar igång. Du får då bra underlag för utsädes- och gödselbehov samt uppdaterade skifteskartor. Hör av Dig om hur Du får ut mesta möjliga av DataVäxt!

100419

 • Passa på och ta hjälp med DataVäxt via LÖNSAMT LANTBRUK. För Dig som ännu inte har utnyttjat möjligheten går det att få sponsrad rådgivning via Länsstyrelsen i Skåne. Rådgivningen/utbildningen handlar om hur DataVäxt används till växtnäringsberäkningar (växtodlingsplan) och för att räkna maskinkostnader. Respektive rådgivning omfattar cirka en halv dag och kostar deltagaren 700 kr ex. moms. Du behöver inte ha DataVäxt själv för att ta del av rådgivningen. Begränsat antal, först till kvarn!

100313

 • Dra nytta av konceptet LÖNSAMGÅRD™ se bifogad annons. För mer information kontakta Johan Sjöblom LÖNSAMT LANTBRUK.

100219

 • Via LÖNSAMT LANTBRUK erbjuds växtodlingsservice under växtsäsongen. Tjänsten innebär hjälp med att löpande dokumentera insatser och händelser i växtodlingen med programmet DataVäxt. Konceptet är uppbyggt kring en funktion för websynkronisering vilket innebär smidig tillgång till uppgifter om växtodlingen (tex. gödslingsplan, sprutjournal, fältarbete osv.) via eget DataVäxtprogram, samtidigt som det kan köras externt via LÖNSAMT LANTBRUK. I tjänsten ingår även möjlighet till ekonomisk uppföljning och jämförelser med andra liknande företag. För mer information om tjänsten växtodlingsservice, kontakta LÖNSAMT LANTBRUK. 

100211

 • Nyckeln till lönsamhet i växtodling är att ha bra grepp om produktionskostnader såsom utsäde, gödsel, växtskydd, maskinkostnader och arbete. I DataVäxt görs dessa beräkningar effektivt och prisscenarier kan simuleras. Samtidigt skapas möjlighet till olika typer av produktionsnyckeltal och jämförelser mellan företag. En ekonomirapport visar det verkliga utfallet per gröda jämfört med det planerade/förväntade resultatet. 

100205

 • Håll koll på produktionskostnaderna och gör bättre affärer, se artikel i Land Lantbruk nr 6 den 5 februari 2010.

100115

 • Gör växtodlingsplan och SAM-ansökan kombinerat i DataVäxt, uppfyll samtidigt nya gödslingsregeln om att beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehov för respektive gröda. LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder effektiv hjälp med DataVäxt.

091215

 • LÖNSAMT LANTBRUK önskar en God Jul och ett Gott Nytt År! Glöm inte att planera, dokumentera och gör uppföljningar av lönsamheten löpande. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för lönsamma tips och råd.

091118

 • Dra nytta av de möjligheter till stöd och bidrag som finns i det svenska Miljö- och Landsbygdsprogrammet. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för att greppa Dina möjligheter.

091020

 • Anmäl Dig till individuella kurser i växtnäringsberäkning och maskinkostnader med stöd av IT-program som LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder från och med november. För mer information klicka på rubriken Utbildning i menyn.

091019

 • LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder försäsongsrabatt från och med december. Kontakta Johan Sjöblom på tel. 076-202 74 18 för mer information och bokning. 

091001

 • Det är nu dags att börja summera växtodlingssäsongen 2009 och inleda arbetet med planering inför skörd 2010. Bra grepp om intäkter och kostnader är grunden till lönsamma beslut och därigenom bra affärer. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för att diskutera hur Du kan greppa lönsamheten i Ditt lantbruksföretag.  

090902

 • Dra nytta av IT-program i Ditt företag, förbättra strukturen och greppa lönsamheten genom att planera, dokumentera och göra uppföljningar med hjälp av moderna IT-system anpassade för lantbruket. Läs mer om DataVäxt och DV Time, anlita LÖNSAMT LANTBRUK för mer information. 

090901

 • LÖNSAMT LANTBRUK lanserar det egenutvecklade konceptet LÖNSAMGÅRD™ vars syfte är att bidra till effektiv ledning, styrning och utveckling av lantbruksföretag och maskinstationer (läs mer under Rådgivning). Välkommen att diskutera de ingående delarna samt vilken/vilka delar Du eventuellt behöver hjälp att utveckla.

090901

 • LÖNSAMT LANTBRUK får i uppdrag att hålla kurser i DataVäxt under vintern 2009/2010. Syftet är att öka kompetensen inom växtnäringsberäkning med IT-program. Totalt 50 kursplatser finns att tillgå och uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Skåne. Mer info på www.kompass.lrf.se 

090901

 • LÖNSAMT LANTBRUK får i uppdrag att hålla kurser i maskinkalkylering med IT-program under vintern 2009/2010. Sammanlagt 50 kursplatser finns tillgängliga för i första hand sockerbetsodlare, uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Skåne. Mer info på www.kompass.lrf.se

090901

 • LÖNSAMT LANTBRUK inleder samarbete med DataVäxt AB. Samarbetet innebär att DataVäxt AB knyter till sig LÖNSAMT LANTBRUK och dess ägare Johan Sjöblom för att arbeta med och marknadsföra DataVäxt programvaror i södra Götaland. LÖNSAMT LANTBRUK blir därigenom lokal återförsäljare för programmen DataVäxt och DV Time samt erbjuder tjänster kopplade till dessa på egen basis. "Samarbetet passar DataVäxt AB mycket bra då vi på detta vis ytterligare stärker våra positioner för lokal service till våra kunder i ett område med stark utveckling inom lantbruket", säger Torbjörn Djupmarker VD på DataVäxt AB. 

090901