UA-187521865-1
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rådgivningstjänster

För Dig som vill, skall eller måste utveckla/förändra Ditt lantbruksföretag och behöver hjälp på vägen. Ju större förändringar och projekt Du står inför ju mer lönsamt är det att "göra rätt från början". Bolla Dina idéer och framtidsplaner via LÖNSAMT LANTBRUK för att åstadkomma bästa möjliga utväxling och resultat.

LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder även tjänster inom företagsledning, strategier och olika former av företagsstöd åt företag inom den gröna näringen. Vidare tillhandahåller LÖNSAMT LANTBRUK det egenutvecklade konceptet LÖNSAMGÅRD™.

Inom LÖNSAMGÅRD™ - konceptet erbjuds nya möjligheter när det gäller att arbeta målinriktat med syfte att greppa intäkter, kostnader och lönsamhet i respektive driftsgren. Vidare skapas möjligheter att ta fram produktionsnyckeltal och annan ekonomisk information anpassade efter Din verksamhet och Dina behov. Konceptet fungerar även för kommunikation och rapportering till styrelse, personal, finansiärer, myndigheter och annan extern part. 

Läs mer om LÖNSAMGÅRD™ i bifogat produktblad

LÖNSAMT LANTBRUK hjälper till med att skräddarsy, driftsätta och hålla utbildning i LÖNSAMGÅRD™ – konceptet samt hur Du arbetar löpande för att leda, styra och utveckla Ditt företag i en positiv framtida riktning.

Hör av Dig för att diskutera konceptets olika delar, vilken/vilka delar Du eventuellt behöver hjälp med samt hur uppdrag och pris kan utformas.

Välkommen att anlita LÖNSAMT LANTBRUK!