Utbildningstjänster

För Dig som vill utbilda Dig enskilt eller i grupp. Utbildningar som erbjuds handlar om IT-användning i lantbruk och är inriktade på växtodlingsekonomi, maskinekonomi (DataVäxt), tidsredovisning (DVTime) och EU-stödsfrågor med karthantering (SAM Internet).

LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder även utbildningstjänster när det handlar om frågor som rör precisionsodling t.ex. att tolka markkarteringar samt bearbeta skördekarteringsdata via DataVäxt växtodlingsprogram.

Passa även på att utnyttja möjligheten till DataVäxt E-hjälp via Internet som är en mycket fördelaktig tjänst. Kontakta LÖNSAMT LANTBRUK för mer information om innehåll och bokning.

Välkommen att anlita LÖNSAMT LANTBRUK!