Välkommen till företaget LÖNSAMT LANTBRUK!

"Erbjuder rådgivningstjänster och affärsupplägg som hjälper framtidens lantbruksföretagare att nå sina mål och bli framgångsrika"

Via LÖNSAMT LANTBRUK får du tillgång till professionell rådgivning, utbildning och service när det gäller att driva och utveckla framtidens företag inom den gröna näringen.

Välkommen med Dina frågor och uppdrag!

Johan Sjöblom

Ansvarig LÖNSAMT LANTBRUK

© Copyright LÖNSAMT LANTBRUK